De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, vragen in een brief aan staatssecretaris Dekker om een tussenfase in te lassen in het curriculumtraject Onderwijs2032.

Deze periode, tot 1 december 2016, zal in het teken staan van het bereiken van een zo breed mogelijk draagvlak onder de leraren en vakverenigingen voor de wijziging van het curriculum. Daarbij staat de zorgvuldigheid in het proces voorop.

De lidorganisaties van de OC willen met leraren in gesprek gaan om zodoende de betrokkenheid bij Onderwijs 2032 te vergroten.
Al eerder is in de FvOv-verenigingen het gesprek gevoerd over de voorstellen. In de komende tijd zullen deze gesprekken worden geïntensiveerd, waarbij vooral de gevolgen van de voorstellen voor de leraar besproken worden.