De laatste stap binnen het programma van de ECB (Europese Centrale Bank) heeft de rente waarmee de pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen wederom verder omlaag gebracht. Gevolg is dat de dekkingsgraden verder omlaag zijn gegaan: voor ABP en PFZW zelfs onder de kritische dekkingsgraad. Zonder positieve ontwikkelingen op dit vlak (beleggingsresultaten maar vooral de rente!) zal dit gaan leiden tot kortingen per 2017.

Contrasterend aan het bovenstaande is dat het ABP rijker dan ooit is: ‘het geld klotst tegen de plinten op’. Deze onbevredigende situatie heeft geleid tot vragen vanuit de politiek, nadat ook de vakcentrales waaronder de VCP hier aandacht voor hadden gevraagd.

Concreet is een oplossing de zgn. rekenrente te verhogen in ieder geval zolang het programma van de ECB voortduurt. Lees meer…