De scholen gaan vanaf 31 mei weer volledig open. Dat betekent dat leerlingen geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar hoeven te houden. Het dringende advies van de overheid om niet samen te zingen, blijft echter staan. Dat geldt zowel voor de binnenruimte als in de open lucht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Binnen het huidige stappenplan verdwijnt dit advies pas in stap 5, de allerlaatste stap. Zie hiervoor het advies van de Rijksoverheid voor zingen en zangkoren.

Het is wel zo dat er een zekere ruimte is, doordat het een advies is en geen verbod. Die ruimte benutten is alleen mogelijk in overleg met de schoolleiding. Uiteindelijk bepalen zij wat er wel en niet mag binnen de kaders die zijn gesteld. Het zou kunnen dat er, doordat leerlingen geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden tot elkaar, de schoolleiding het nut van niet zingen minder in ziet. De VLS raadt muziekdocenten aan daarover in gesprek te gaan met hun schoolleiding als zij zich daar veilig genoeg bij voelen.

De huidige situatie vraagt nog steeds veel van muziekdocenten in het onderwijs. Wij raden docenten aan om met elkaar en met hun schoolleiding te zoeken naar passende oplossingen. Binnen de besloten Facebook groep Toffe Songs VO en meer! wordt veel nuttige ervaring uitgewisseld. Wij kunnen iedereen aanraden daar lid van te worden.

De VLS geeft leden ook persoonlijk advies, mocht je er niet uitkomen. Neem daarvoor contact met ons op.