In het op 28 mei jl. verschenen protocol volledig openen basisonderwijs wordt specifiek ingegaan op muziekonderwijs. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten wordt toegestaan in het primair onderwijs. Dit in tegenstelling tot het advies voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen, waar uitdrukkelijk nog steeds wordt afgeraden samen te musiceren. Scholen worden wel geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals vieringen, musicals en excursies. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen klas of groep plaats.