Het ministerie van OCW heeft de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geïnformeerd over de inzet van COVID-19-zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Vanaf de tweede helft van april kan het personeel op alle scholen van het (speciaal)
basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zichzelf preventief
testen op het coronavirus. Dit is op basis van volledige vrijwilligheid.

Lees hier de brief aan het primair onderwijs en het speciaal onderwijs.

Lees hier de brief aan het voortgezet (speciaal) onderwijs.