In het lerarenregister kunnen alleen bevoegde leraren zich registeren. Dat gaf Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie tijdens het Lerarencongres 2014 op 8 oktober in ’s-Hertogenbosch duidelijk aan. De zeggenschap over dat register moet goed georganiseerd zijn. Alle leraren die zich registreren moeten zelf de zeggenschap over hun register hebben. Bij- en nascholing is niet vrijblijvend. Als leraar heb je rechten en plichten. De Onderwijscoöperatie komt binnenkort met een voorstel om die zeggenschap te regelen.

Binnen het onderwijs wordt gewerkt… lees meer