De waarde van cultuur(beleid) wordt steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit ervoor om de aandacht in de eerste plaats te richten op het versterken van de culturele sector zelf. ‘Alleen dan kan de sector nieuwe uitdagingen het hoofd bieden’, schrijft de raad in het vandaag verschenen rapport ‘Cultuur herwaarderen’.

Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving, stelt de WRR. Daarvoor doet de raad een aantal aanbevelingen. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap? Lees meer…