Curriculum.nu, samen op weg naar beter muziekonderwijs

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden dus ook voor Kunst&Cultuur waar muziek onder valt. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

De VLS heeft samen met de kunstvakken een visie op het leergebied opgesteld en een visie op muziekonderwijs. Het komend jaar kunnen we meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams. Onder leiding van Benno Spieker zullen Viola van Lanschot Hubrecht en Marjo Berendsen dit interessante proces toelichten. De Gehrels- en VLSleden worden gevraagd mee te doen en er wordt informatie gegeven wanneer en waarop je je inbreng kunt leveren.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

De inleiders

Benno Spieker MA (1974) is hoofdvakdocent methodiek/didactiek basisonderwijs op het conservatorium van Enschede (ArtEZ). Regelmatig is hij  betrokken bij landelijk overleg omtrent muziekonderwijs (Meer muziek in de klas) en is hij onlangs gestart met een promotieonderzoek naar het toepassen van interactieve technologie bij het gezamenlijk ritmisch musiceren in de klas.Viola van Lanschot Hubrecht en Marjo Berendsen werken als leerplanontwikkelaars bij de SLO voor het leergebied Kunst&Cultuur.

Deelnamekosten

Prijs: 24,50 Euro voor voltijd studenten (vertoning studentenpas verplicht, inclusief lunch, koffie en

thee!)

62,50 Euro voor leden van de Gehrels Muziekeducatie of VLS (inclusief lunch, koffie en thee!)

79,50 Euro voor niet-leden (inclusief lunch, koffie en thee!)

Opgave via: https://www.gehrelsonline.nl