Deze bundel is aangeboden aan de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen der Eerste Kamer der Staten Generaal, ter gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel Beroep Leraar en het lerarenregister op 14 februari 2017.

In dit witboek staat, onder meer, een artikel van de initiatiefnemers van deze website: wijzijnvoorhetlerarenregister.nl

Meer informatie over het lerarenregister vind je ook op de site van de Onderwijscoöperatie.