Wat is de rol van cultuureducatie bij het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs? Dat onderzoekt het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Windesheim. De eerste fase, een literatuurstudie, is nu afgerond.

Het onderzoek D21 van Windesheim brengt cultuureducatie, 21ste eeuwse vaardigheden en schooltype met elkaar in verband. Uiteindelijk doel is om te komen tot profielen van scholen die op kwalitatief hoogwaardige wijze werken aan cultuureducatie en het bevorderen van 21ste eeuwse vaardigheden. Lees meer…