In opdracht van het College voor Examens heeft een syllabuscommissie, met daarin enkele VLS-leden, de syllabus over het centraal examen muziek GL/TL vmbo geactualiseerd. De grootste wijziging betreft een andere rubricering van de begrippen die een specificatie vormen van exameneenheid MU/K/3 Leervaardigheden in het vak muziek. Als u lesgeeft aan examengroepen VMBO is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Op de website van het CvE is de conceptsyllabus te downloaden. Ook is er tot en met 7 maart 2013 mogelijkheid uw reactie kenbaar maken aan het CvE.

De bijeenkomst die de VLS op maandag 25 februari zou organiseren gaat vanwege een gebrek aan belangstellenden niet door.