Voor het studiejaar 2021-2022 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling Lerarenbeurs.

De wijzigingen betreffen onder andere een verkorte aanvraagperiode van 1 april tot en met 15 mei 2021 en voorrang voor leraren die in het studiejaar 2020-2021 zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond. De wijzigingen en de uitwerking daarvan zijn opgenomen in een brief die de ministers Slob en Van Engelshoven op 8 maart aan de Tweede Kamer stuurden.

Klik hier voor aanvragen via de website van DUO

Klik hier voor de Kamerbrief van 8 maart 2021