Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen, aangepast. Het is nu mogelijk voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie aan te vragen. Tevens is het subsidiebedrag per studiejaar verhoogd. Door het halen van een tweede bevoegdheid te stimuleren wordt beoogd het vak van leraar aantrekkelijker te maken en leraren zoveel mogelijk te behouden voor het onderwijs.

Lees hier de regeling in de Staatscourant van 10 september 2021