Vanaf vandaag kan iedereen het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren.

Het is een belangrijk wetsvoorstel omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk.

Er is al een vrijwillig register waarmee leraren laten zien dat ze goed opgeleid zijn en hun vak goed bijhouden. Dat register en die nascholing worden straks verplicht, maar ook de omschrijving van het beroep en de professionele ruimte die een leraar nodig heeft, worden wettelijk vastgelegd. Rechten en plichten zijn in balans. Dan kun je het register ook verplichten. Dat werkt net zo als bij andere registerberoepen zoals advocaten, accountants of in de medische wereld. Lees meer…