Met deze brief heeft de FvOv bij de Vaste Kamer Commissie OCW gevraagd om bij de behandeling van het Wetsvoorstel invoering lerarenregister oog te hebben voor instructeurs en (technisch) onderwijsassistenten in het primaire onderwijs proces in po en vo. De FvOv is van mening dat zij ook onderdeel behoren te zijn van de wet.

Zoals van professionals verwacht mag worden, werken ook zij aan hun ontwikkeling en onderhoud van hun bekwaamheid. De FvOv is van mening dat er ook (net als bij mbo) voor instructeurs en onderwijsassistenten in po en vo een kwalificatiedossier en een aparte ‘kamer’ behoort te komen.