Docenten pleiten massaal voor behoud vak CKV
GROTE ZORG DOCENTEN OVER WETSVOORSTEL CULTUURONDERWIJS

121204 ckvVertegenwoordigers van de docenten voor de kunstvakken en culturele vorming in het voortgezet onderwijs hebben vandaag in Den Haag een petitie aan de woordvoerders VO van de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor de petitie is het concept wetsvoorstel ‘profielen havo en vwo’, waarin wordt voorgesteld het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) af te schaffen. Op de door OCW gestarte internetconsultatie over dit onderwerp, kwamen duizenden reacties binnen. Schoolleiders, docenten, ouders en culturele instellingen vrezen dat het voorstel tot kwaliteitsverlies en kapitaalvernietiging leidt en vragen de minister om serieus met de inbreng vanuit de samenleving rekening te houden.

Op 20 september jl. werd via overheid.nl een internetconsultatie geopend over een concept wetsvoorstel, ontwikkeld door voormalig minister Van Bijsterveld. Kern van het wetsvoorstel is om de kwaliteit van kunst- en cultuuronderwijs te verbeteren door het vak CKV niet langer als examenvak verplicht te stellen. Uit de meer dan 2000 openbare reacties op deze consultatie blijkt dat er vanuit het werkveld geen enkel draagvlak is voor dit plan. Schoolleiders, docenten, ouders en culturele instellingen vrezen dat het plan juist tot kwaliteitsverlies en kapitaalvernietiging leidt.

“Het is eigenlijk heel simpel: Willen we in Nederland onze jongeren voldoende leren over onze kunst en cultuur en hen daarmee belangrijke vaardigheden voor hun toekomst aanreiken, dan is het broodnodig dat we werken met duidelijke eindtermen en dat we voldoende faciliteiten hebben voor de uitvoering van het vak CKV. Maar bovendien dat scholen, leerlingen, docenten en vervolgopleidingen op goed en structureel beleid vanuit de overheid kunnen vertrouwen. Afschaffen van het vak CKV helpt daar niet bij. Wij adviseren de minster dan ook de huidige plannen niet door te zetten”, aldus Marie-Thérèse van de Kamp, die namens de verschillende vertegenwoordigers de petitie heeft aangeboden.

Met het aanbieden van de petitie nodigen docenten, kunstvakverenigingen en docentenopleidingen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker uit om samen met de docenten te werken aan een wetsvoorstel dat recht doet aan de dagelijkse realiteit op scholen.

121204 ckv 2 500
Yvonne Lebbink (VONKC), Tineke Ubbels (BDD), Aad de Been (KVDO en VLS), Wim Majoor (VONKC), Vera Bergkamp (D66), Agnes Wolbert (PvdA), Marie Thérèse van der Kamp (Expertisecentrum en Universitaire Lerarenopleidingen Kunsttheorie), Paul van Meenen (D66), Harm Beertema (PVV), Tanja Jadnansing (PvdA), Manja Smits (SP), Jacques Monasch (PvdA), Jantine Swagerman (Docent, initiator Facebookactie), Reyer Ploeg (VLS)

De vertegenwoordigers die de petitie aanbieden zijn: Vereniging Onderwijs en Cultuur (VONKC), Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS), Organisatie voor Dansprofessionals (NBDK), Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie en de Universitaire Lerarenopleidingen in de Kunsttheorie, Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama (BDD), Kunst Vak Docenten Overleg Netwerk kunstvakdocenten opleidingen, Beeldend, Dans, Theater, Muziek (KVDO) en Facebook-actie; Schreeuw om CKV.