Op 5 oktober, de internationale Dag van de Leraar, is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Beroep Leraar besproken. De Onderwijscoöperatie is groot voorstander van het wetsvoorstel. Inmiddels hebben ruim 61.000 leraren zich vrijwillig geregistreerd. Leraar René Kneyber: ‘Van oudsher is de kwaliteit van leraren een taak van de overheid. Die taak wordt nu aan de beroepsgroep overgedragen. Dat is een goede zaak.”

De wet beoogt de positie van leraren in het po, vo, (v)so en mbo te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren door het beroep helder af te bakenen, onbevoegdheid tegen te gaan, voortdurende professionalisering te borgen en de beroepskwaliteit te verantwoorden. De wet regelt dat leraren zelf verantwoordelijk zijn voor hun professionele ontwikkeling en de kwaliteit van hun lessen en dat ze die kwaliteit via het register borgen. Daarmee levert het wetsvoorstel een fundamentele bijdrage aan de versterking en de professionele ontwikkeling van het beroep. De leraar is de belangrijkste factor voor kwaliteit van onderwijs, dus vooral ook de leerlingen gaan hiervan profiteren.

Lees hier de brief van de Onderwijscoöperatie over het wetsvoorstel aan de Vaste Commissie voor Onderwijs

De Onderwijscoöperatie reageert op de brief van de raden. Hierin pleit de Onderwijscoöperatie voor het onaangetast laten van de pijlers van de registratie.

Lees hier de brief van de werkgeversraden PO-Raad, VO-raad en MBO Raad

Eerder bericht met tekst wetsvoorstel op de FvOv-site