De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Deze wet verstevigt de positie van de leraar in de school en maakt dat leraren vanaf 2017 verplicht worden geregistreerd in het Lerarenregister.

Met het aannemen van deze wet in de Tweede Kamer is een belangrijke politieke hobbel genomen, er rest nog het laatste woord aan de Eerste Kamer (eind 2016). Hiermee komt een eind aan een traject dat al met al zo’n twee jaar heeft geduurd en waarin de standpunten soms ver uiteen lagen. Vaak spitste zich daarbij de discussie toe op het lerarenregister en deed daarmee in onze ogen geen recht aan de inhoud van de wet. Het register is een sluitstuk van deze wet die met name de leraar in een betere positie brengt in de professionele keten (waarover gaat de leraar en hoe kan de leraar invulling geven aan zijn professionele ruimte).

Lees meer…

Registerleraar.nl