Op 4 november is in het cao-overleg overeengekomen dat de werkgevers gevraagd gaat worden in november de loonsverhogingen voor 2015 uit te betalen. Deze verhogingen zijn een gevolg van het akkoord zoals dat in juli is overeengekomen. Voor nu betekent dat dat de werkgevers in november een eenmalige uitkering van €500 en met terugwerkende kracht tot 1 september 2015 een verhoging van 1,25% zullen uitbetalen.

Afspraak PO-Raad, FvOv, CNVO en AVS

Cao-partijen zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao die moet ingaan op 1 juli 2016, daarin zullen de loonafspraken ook formeel in worden vertaald.

Jilles Veenstra en Sandra Roelofsen, onderhandelaars FvOv