De werkgevers in het voortgezet onderwijs gaan de afspraken uit het loonruimte-akkoord 2015-2016 uitvoeren. Dit hebben de werkgevers op 8 oktober in het cao-overleg toegezegd. Concreet houdt dat in dat als eerste stap het geld van de afspraken over 2015 in november zal worden uitbetaald. Het gaat dan om 0,8% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, een eenmalige uitkering van €500 en 1,25% vanaf 1 september 2015.

De tijd was te kort om een cao te sluiten waarin de looncomponenten van het akkoord konden worden verwerkt, dat overleg gaat gewoon door. “We zijn blij dat de werkgevers niet langer wachten met het uitbetalen van de loonsverhogingen, deze duidelijkheid had het veld nodig”, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv.
Het op 10 juli overeengekomen akkoord kon rekenen op een brede steun van de leden van de aangesloten verenigingen van de FvOv en behelsde de volgende afspraken:

  • 0,8% salarisverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015;
  • 1,25% salarisverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015;
  • Een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (voor een voltijder):
  • 3% salarisverhoging per 1 januari 2016.

Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra, onderhandelaars FvOv