De bonden roepen het personeel in het Voortgezet Onderwijs op om hun werkdruk zichtbaar te maken. Onder de hashtag #VOonderdruk kan iedereen in het voortgezet onderwijs laten zien dat werkdruk een probleem is dat nú moet worden aangepakt. Het is de eerste actie na het mislukken van het cao-overleg op 20 februari.

Werken in het voortgezet onderwijs is mooi en leraren zijn trots op hun vak, maar de kwaliteit en het plezier komen steeds meer onder druk te staan. Alles moet en het onderwijs is de oplossing van ieder maatschappelijk probleem.

Tegelijkertijd wil iedere leraar juist de nodige aandacht geven aan iedere leerling. Er komt geen extra personeel bij, maar alles komt extra op de al overvolle lestaak. Ook het onderwijsondersteunend personeel zit in de knel: functies worden steeds groter en breder. De waardering blijft achter.

Gevolg? Een enorme werkdruk waardoor een op de vier leraren kampt met burn-outklachten, een steeds minder aantrekkelijk beroep, hoge uitstroom van jonge docenten en een steeds groter wordend lerarentekort.

De FvOv wil dat het aantal lesuren dat leraren geven wordt verminderd tot maximaal 20, dat de klassen kleiner worden en dat de lonen met 3,5% stijgen. Het is niet gelukt om hierover met de VO-Raad afspraken te maken.

#VOonderdruk is de eerste actie na het klappen van het overleg op 20 februari. In overleg met de leden worden vervolgacties voorbereid.