Welke opties zijn er voor de nabije toekomst van cultuureducatie en cultuurparticipatie, hoe komen we daar, en met welke trends hebben we daarbij te maken? Deze vragen stonden centraal op de werkconferentie die het LKCA op 5 november in Amersfoort organiseerde ter voorbereiding op de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2017-2020.

Zo’n 150 genodigden uit het veld en verwante gebieden gingen daar met elkaar in discussie. Via het online Dossier Strategische Verkenning kunt u op LinkedIn ook nog verder meedenken en -praten over vraagstukken voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in de nabije toekomst. De uitkomsten van de werkconferentie en online discussies verwerkt het LKCA in de publicatie Strategische Verkenning Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2017-2020, die in februari 2015 verschijnt.

Dossier Strategische Verkenning
Lees het blog ‘Een nieuw verhaal over onze toekomst’ van Ocker van Munster (directeur LKCA)

Bron