UITNODIGING Werkbijeenkomst doorgaande leerlijnen kunstvakken
 
SLO nodigt u uit!
SLO is voor een van de projecten op zoek naar vak experts die willen meedenken!
Wij zijn op zoek naar ervaren docenten muziek (havo-vwo) die hun expertise willen delen op het gebied van ‘kernprogramma’s en doorgaande leerlijnen’ voor deze vakken vanuit de lijn povo onderbouwvo bovenbouw.
 
De eenmalige werkbijeenkomst voor dit project vindt plaats op:
Dinsdag 5 juli 2016
15.15 uur – 17.30 uur
SLO – locatie Utrecht
 
Meer specifiek
Op dit moment ontwikkelt SLO, in opdracht van het ministerie van OCW, doorgaande leerlijnen voor de kunstdisciplines beeldende vormgeving, ckv en muziek. In een later stadium zullen de leerlijnen voor dans en drama uitgewerkt worden. Een leerlijn is binnen onze visie te gebruiken als een richtinggevende leerlijn, een bijbehorend kernprogramma biedt de docent inzicht in en handvatten voor hoe kerndoelen, eindtermen en streefdoelen uitgewerkt zouden kunnen worden binnen het desbetreffende onderwijs. Het gaat hierbij altijd om voorbeeldmatige uitwerkingen die ter inspiratie en als hulpmiddel kunnen dienen voor docenten.
In samenspraak met verschillende experts is een eerste opzet ontwikkeld, deze opzet willen we op 5 juli graag met u delen. Uw bevindingen helpen ons in de verdere doordenking en aanscherping van de leerlijn. 
 
Voorbereiding en honorering
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst wordt u gevraagd om de reeds ontwikkelde concept-leerlijnen te analyseren en voor uzelf te voorzien van eventuele kritische kanttekeningen en suggesties ter verbetering. Bij deelname aan deze werkbijeenkomst ontvangt u als tegemoetkoming een vergoeding van €100,-. Uw reiskosten kunnen worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer.
 
Aanmelden
Wilt u meedoen aan deze werkbijeenkomst dan kunt u zich, bij voorkeur per omgaande, aanmelden bij Lammie Stoffers l.stoffers@slo.nl.
Let op: gezien het karakter van de bijeenkomst is het aantal deelnemers beperkt!
Wanneer u definitief bent aangemeld krijgt u t.z.t.  de benodigde stukken, het definitieve programma en de routebeschrijving naar de SLO-locatie toegezonden.
 
Tot ziens op 5 juli.
Hopelijk kunnen we u begroeten op deze bijeenkomst en werken we gezamenlijk verder aan de invulling van doorgaande leerlijnen op ons vakgebied!