Goede begeleiding en ondersteuning van leerlingen op weg naar hun toekomst: dat is waar de NVS-NVL voor staat. NVS-NVL = Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren.

Wij geloven dat alleen deskundige, vaardige en lerende onderwijsprofessionals goede begeleiding kunnen bieden, faciliteren of coördineren. Om dat te stimuleren is de NVS-NVL Academie opgericht.

De nadruk van ons aanbod ligt niet zozeer op kennisoverdracht, maar vooral op het toepasbaar maken van beschikbare kennis binnen de eigen schoolpraktijk. Er is veel ruimte voor uitwisseling en good practices. Cursussen en trainingen worden gegeven door trainers en coaches die met hun voeten in de klei (hebben ge)staan. Er is aandacht voor het ontwikkelen van (inter)persoonlijke vaardigheden die ook van leerlingen worden verwacht.

Als begeleider moet je maatwerk bieden, als Academie doen we hetzelfde voor jou: je kunt bij ons terecht voor cursussen, trainingen, workshops, intervisie en coaching on the job en trajecten op maat. Voor en door mensen uit de praktijk!
De NVS-NVL is de vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo. Met de NVS-NVL Academie willen we groei en deskundigheidsbevordering van deze begeleiders stimuleren en daarmee de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op scholen en mbo’s verbeteren. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en de ervaring die bij onze leden en partners aanwezig is.
NVS-NVL maakt deel uit van de FvOv.

NVS-NVL Academie