Deze week is de ‘Week van de werkdrukvermindering en ontwikkeltijd’. Namens de VO-raad en de onderwijsbonden, waaronder de FvOv, nodigt Voion scholen uit om deze week in gesprek te gaan over de realisatie van de afspraken in de CAO-VO over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd. Voion biedt scholen daarbij deze week, maar ook daarna, op allerlei manieren ondersteuning met onder meer een animatie die op school gedeeld kan worden, een online dossier, een webinar, inspiratiebijeenkomsten en een digitale helpdesk.

Dossier Meer tijd voor onderwijsontwikkeling
In het dossier op de website van Vion vinden scholen onder meer informatie over de cao-afspraken en de ruimte in de Wet op de onderwijstijd, instrumenten, handreikingen en goede voorbeelden. Zie ook het filmpje op YouTube.

Inspiratiebijeenkomsten
Dit najaar kunnen scholen op regionale bijeenkomsten inspiratie opdoen voor de vormgeving van de afspraken over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd. Op dit moment is de eerste bijeenkomst in het oosten van het land gepland. Via de kanalen van Voion en die van de sociale partners zullen scholen geïnformeerd worden over de overige bijeenkomsten.

Nog vragen?
Bijvoorbeeld over de cao-tekst, het organiseren en voeren van de gesprekken op school, de lestaakreductie, het inzetten van de ontwikkeltijd? Of zijn er nog andere vragen over dit thema? Deze kunnen gesteld worden via de digitale helpdesk. Via deze link is ook de FAQ te vinden en zijn diverse factsheets te downloaden.