In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders zich gebogen over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Zij hebben voor negen leergebieden voorstellen gedaan die dienen als bouwstenen voor de integrale curriculumherziening van de onderbouw voor het basis- en voortgezet onderwijs. Op 10 oktober 2019 hebben de leraren en schoolleiders de voorstellen overhandigd aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. Op curriculum.nu vindt u alle voorstellen.

Wilt u meer weten over deze voorstellen en wat ze voor een/uw school betekenen? Dan nodigen wij u van harte uit om in november en december deel te nemen aan een of meerdere van onze interactieve webinars per leergebied.

In het eerste deel van de webinar lichten leraren uit een ontwikkelteam en/of een ontwikkelschool en de directeur van Curriculum.nu de voorstellen van hun leergebied toe. Daarna beantwoorden zij uw vragen, zoals: ‘Wat betekent deze curriculumherziening voor mij en mijn team? of ‘hoe gaan we nu verder, nu de opbrengsten zijn overhandigd aan de minister?’.

Klik hier voor de data & tijden en om u aan te melden. De inschrijving loopt via de PO-raad