Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties waaronder de FvOv hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het HR beleid met de functiemix als instrument. In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte aanpak om hierbij te ondersteunen.

Ter afsluiting van het project hebben Bert Visser en Anouk Maassen van Edunamics op 9 oktober jl. een webinar verzorgd over het belang van de functiemix voor de onderwijskwaliteit. In het primair onderwijs is de differentiatie van functies ten opzichte van de andere onderwijssectoren nog niet optimaal gerealiseerd. In het webinar gaan Bert en Anouk in op de belangrijkste vraagstukken rond functiemix en personeelsbeleid.

  • Hoe kan functiemix leiden tot een hogere onderwijskwaliteit?
  • Hoe komen schoolbesturen en scholen tot realisatie van de functiemix als uitvoering van de cao-bepaling?
  • Welke strategische en tactische HR-onderwerpen spelen hierbij een rol?
  • Welke handvatten gebruiken schoolbesturen om HRM te professionaliseren?