Op 23 november van 15:00 tot 16:00 uur geeft Arnold Jonk, plaatsvervangend inspecteur-generaal, een interactief webinar ‘Aan de slag met gelijke kansen’ voor het Platform Gelijke Kansen van Eduseries. Deelname is gratis.

Het webinar is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is.
Meld u hier aan voor het webinar ‘Aan de slag met gelijke kansen’.

In de laatste twee uitgaven van de Staat van het Onderwijs heeft de inspectie laten zien dat niet alle leerlingen in Nederland dezelfde kansen krijgen in het onderwijs. Het webinar is bedoeld om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe we die kansenongelijkheid kunnen terugdringen.

Arnold Jonk zal een korte inleiding geven. Vervolgens gaat hij in op vragen van de deelnemers. Deelnemers kunnen tot enkele dagen voor het webinar vragen en voorbeelden van oplossingen aandragen, die in het webinar aan de orde zullen komen.