We hebben als PO-Front in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Arie Slob en zijn ambtenaren. Dit heeft helaas niet geleid tot extra budget voor salarisverhoging. De minister heeft ons daarnaast wel gevraagd om met goede plannen te komen voor de middelen die beschikbaar komen voor de werkdruk. Dit is voor ons niet genoeg en dus zullen we het actietraject in 2018 voortzetten samen met de andere partners in het PO-Front.

Op de uitnodiging van de minister om met plannen te komen zijn we ingegaan, deze gesprekken verlopen op zich in een goede sfeer. Zo kunnen we in ieder geval de middelen die zijn vrijgemaakt een goede bestemming geven. Maar dat is nog niet genoeg voor ons. Door de toenemende tekorten in het onderwijs en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs is er echt meer nodig (en zullen middelen ook eerder beschikbaar moeten komen).

Daarnaast zijn we gestart met het traject om te komen tot een nieuwe cao voor het PO. Zo kunnen we dus ervoor zorgen dat de afspraken die we maken ook een plek krijgen in een nieuwe cao. Zodat hopelijk op korte termijn de eerste effecten van de inzet van de budgetten al merkbaar zullen zijn in de scholen.

We zullen zeer snel nadere informatie verstrekken over de vervolgacties! De FvOv wenst alle leraren, begeleiders en ondersteuners hele fijne feestdagen en een goed 2018!