Moet er o.a. een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming meer aandacht krijgen? En hoe werkbaar zijn deze veranderingen? Laat weten hoe jij daarover denkt! Woensdag 22 juni van 20.00 tot 21.00 uur starten de (online) gesprekken.

Afgelopen januari bracht de Commissie Schnabel advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst verdiepende en verbredende gesprekken met leraren te voeren voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. De gesprekken vinden vooral via digitale media plaats.

Ook komen er focusbijeenkomsten, gesprekken op school en een slotdebat op het Lerarencongres op 8 oktober. De Onderwijscoöperatie organiseert dat samen met haar lidorganisaties FvOv, CNV Onderwijs, BON, AOb en PVVVO. De opbrengst van deze gesprekken wordt bekend gemaakt op Onderwijscoöperatie.nl en op 1 november als advies aan de staatssecretaris aangeboden.

Praat mee!
De eerste online discussie vindt plaats op woensdag 22 juni 2016 van 20.00 tot 21.00 uur.
De discussie gaat dan over de vraag of het advies van Schnabel de juiste richting geeft voor een nieuw curriculum. Na de zomervakantie vindt een tweede serie online gesprekken plaats over de vraag wat leraren hiervoor nodig hebben.
De FvOv-onderwijsvakorganisaties zullen waarschijnlijk zelf ook bijeenkomsten organiseren.

Meld je hier aan voor het eerste, digitale gesprek op 22 juni 2016.
Persbericht Overheid, 7 juni 2016: Verdieping Onderwijs2032 van start