De CMHF is natuurlijk teleurgesteld dat het pensioenoverleg in november vast is gelopen, of in vakbondstermen, geklapt is. We zijn en blijven van mening dat de VCP niet kon instemmen met hetgeen er op tafel lag. Wat de CMHF echter verbaast is dat de Tweede Kamer de indruk wekte dat de verschillen klein waren en dat met name de vakbonden als een rupsje-nooit-genoeg werden weggezet. Natuurlijk er lagen meerdere dossiers op tafel, naast het nieuwe stelsel, als het afschaffen van de RVU-boete en de AOW-leeftijd. Maar de suggestie dat er eigenlijk al wel overeenstemming was over een nieuw stelsel? Waarom noemde niemand het probleem waar het volgens ons op stuk is gelopen?

Download het artikel van Jacqueline van Langeraad, Pensioenwoordvoerder CMHF