In de hectische examenperiode is het belangrijk om je werk tijdig naar de 2e corrector te sturen, zodat hij/zij ook voldoende tijd heeft om het werk te beoordelen. In een normale examenperiode kan dat al best lastig zijn, nu er dit jaar vanwege COVID-19 een extra afnameperiode is komt de correctietijd nog meer onder druk te staan. Des te meer reden om vooraf goed naar de planning te kijken.

In de adviestabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is.

Normaal staan in de adviestabel ook de verschillende WOLF-data. In verband met de gewijzigde examensituatie zijn deze data echter niet echt geschikt om mee te nemen in de tabel. Ze zijn veelal later dan de hier genoemde data en kunnen daardoor verwarrend werken.

Bij het eerste tijdvak staat 8 juni als datum wanneer de scores examens terug moeten zijn bij de eerste corrector. Dit is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Voor het tweede tijdvak is de planning nog krapper dan bij de eerste periode. Om nog enigszins een tweede correctie mogelijk te maken is de uiterste datum waarop de scores binnen moeten zijn bij de latere examens in verhouding nog een dag verder naar achteren geplaatst. Hierbij is het echt van belang dat in ieder geval de definitieve scores rond het middaguur binnen zijn, zodat ze verwerkt kunnen worden.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

De organisaties die betrokken zijn bij het samenstellen van de adviestabel realiseren zich dat deze dit jaar verre van ideaal is. Om de problemen enigszins te verlichten worden mogelijke suggesties voor praktische oplossingen voor deze problemen bekend gemaakt in de protocollen van de VO-raad.

Bekijk de adviestabel 2021 (PDF)