Voortgang cao-PO overleg: nu geen nieuwe cao maar wel enkele afspraken

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas niet zal lukken om vóór 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao.

Na een aantal onderhandelrondes moeten we constateren dat de opvattingen van de partijen (FvOv, CNVO, AOb en de PO-raad) op een aantal dossiers op dit moment te ver uit elkaar liggen. Daarom wordt er nu aan het veld duidelijkheid verschaft, er komt voorlopig geen nieuwe cao.

Toch is er wel een aantal afspraken gemaakt. Lees meer…