In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden en hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16. Zij kunnen zich opgeven voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden op kosten van het ministerie.

Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan. Lees meer…