In de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister staat dat het schoolbestuur in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Onderdeel van dit statuut is hoe docenten, als onderdeel van het lerarenteam, hun bekwaamheid onderhouden. In de ‘Handreiking Professionaliseren‘ van Voion staat het lemniscaatmodel centraal waarmee de professionalisering van de medewerkers, de professionalisering van het team/vakgroep/afdeling en de professionalisering van de school als geheel op elkaar worden afgestemd.

Lees meer…