De werkgevers in het VO willen de rekening van de bezuinigingen van de overheid neerleggen bij de werknemers. Daarvoor moet flink gesneden worden in met name de BAPO, een bezuiniging zonder dat daar iets van ouderenbeleid voor in de plaats komt (in hun bod is er sprake van enkel een kleine BAPO vanaf 60 jaar met een eigen bijdrage van 50%). Daarnaast moeten regelingen als het trekkingsrecht, entreerecht en de tweederde-bepaling geschrapt worden. Hoewel de VO-raad zegt te investeren in werkgelegenheid en werkdruk is dat op basis van hun bod op geen enkele manier af te dwingen. Een bod van 2% loonruimte steekt schril af tegen de door hen ingeboekte bezuinigingen.

Tegenbod onderwijsbonden
De bonden, waaronder de FvOv, hebben een tegenbod gedaan waarin ook sprake is van een aanpassing van de BAPO-regeling (meerdere keuzes zoals scholing en coaching maar ook een kleine BAPO vanaf 56 jaar en een grote BAPO vanaf 62 jaar) en het schrappen van het trekkingsrecht (1% loonruimte). Maar anders dan bij de werkgevers wordt deze vrijkomende ruimte opnieuw geïnvesteerd in een persoonlijk budget. Dit budget stelt alle werknemers, jong en oud, in staat om keuzes te maken die bij hen passen. Dat kan gaan om extra ruimte voor scholing en verlof maar ook het verzilveren van het budget. Zonder over dit bod te willen spreken verlieten de werkgevers vervolgens de cao-tafel.

Kwaliteit kost geld
Als FvOv zijn we van mening dat we als werkgevers en werknemers gezamenlijk zouden moeten optrekken in de richting van Den Haag om aan te geven dat kwaliteit nu eenmaal geld kost. Daar hebben we de werkgevers toe uitgenodigd maar men kiest er voor om de problemen op te lossen door te besparen op de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Modernisering is niet te vermijden
Als bonden hebben we een voorstel voor modernisering gedaan dat ook zeker bij onze achterban niet kan rekenen op groot gejuich. De modernisering van de ouderenregeling is echter door het opschuiven van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van het lerarenbestand onontkoombaar. Maar wij kiezen niet voor enkel het afschaffen van de ouderenregeling en plaatsen een nieuwe ontziemaatregel naast keuzes als tijd voor scholing en het coachen van nieuwe collega’s.
Voorzitter Jilles Veenstra:

‘Ons kan in ieder geval niet verweten worden dat we enkel vasthouden aan de verworven rechten, ons bod valt wel degelijk op te vatten als een voorstel tot modernisering van de cao. Voor ons is onderhandelen over een nieuwe cao overigens iets anders dan het voorlezen van je eigen bod en vervolgens aan de andere partij vragen te tekenen bij het kruisje. Voordat het echte onderhandelen was begonnen stapten de werkgevers op, onbegrijpelijk!’

Vakantiedagen
In het overleg van 9 april is nog wel door beide partijen in ieder geval opnieuw bevestigd dat de afspraak over de 5 roostervrije dagen voor de leerlingen en leraren recht geeft op vijf vrije dagen in het schooljaar 2013-2014. De VO-raad heeft aangegeven dat dit ook wat hen betreft in een nieuwe cao zal worden opgenomen. Daarmee komt de VO-raad in ieder geval niet terug op de afspraak uit de lopende cao!

De telefoon van de onderhandelaars van de FvOv, Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra, staat in de komende tijd gewoon aan.