De VLS is met ingang van de ALV in juni 2019 op zoek naar een penningmeester in het bestuur van de vereniging. Het is een bestuurlijke taak, de uitvoering van administratie en boekhouding is geen onderdeel van de portefeuille.

Wij zoeken een penningmeester die:

  • ervaring of grote affiniteit heeft met het werkveld van muziekles in scholen;
  • bereid is in het dagelijks bestuur praktisch mee te werken aan alles dat voor het functioneren van de vereniging nodig is;
  • interesse heeft om in het algemeen bestuur en in gesprek met de leden actief mee te denken met alle voor de (leden van de) vereniging relevante interne en externe ontwikkelingen;
  • voldoende kennis heeft van boekhouding en administratieve processen om toe te zien op zorgvuldige borging van de (financiële) gegevens van de vereniging en de communicatie en organisatie van werkprocessen tussen vereniging, bestuur, ondersteuning en externen goed kan (laten) organiseren;
  • zodanig inzicht heeft in financiële gegevens dat daarmee het opstellen van een adequate jaarrekening, begroting en beleidsontwikkeling mogelijk is;
  • flexibel kan inspelen op en kan samenwerken met de boekhouding, administratie en accountant zodat binnen het mandaat als penningmeester de ondersteuning van de vereniging soepel kan functioneren.

Wil je meer weten? Mail dan met Eleonore Riksen, de huidig penningmeester die tevens de uitvoerende werkzaamheden doet, om een belafspraak te maken.

Interesse en meteen in gesprek over kandidaatstelling? Neem dan contact op met onze voorzitter, Reyer Ploeg.