Doordat het kabinet demissionair is worden veel zaken controversieel verklaard. Dat betekent dat sommige ontwikkelingen worden gestaakt. Eén zo’n ontwikkeling is de inhoudelijk vernieuwing van het onderwijs binnen curriculum.nu.

Voor het vak muziek liggen daar grote kansen, omdat binnen het leergebied Kunst & Cultuur het vak Muziek een veel grotere plaats kan innemen en er een einde kan worden gemaakt aan de rare situatie in de bovenbouw waar Muziek zowel een oude stijl als een nieuwe stijl variant kent. VLS streeft naar een goede plek van het vak Muziek, maar dat kan pas als curriculum.nu wordt doorontwikkeld.

Na een eerdere brief van VLS en VONKC is het alvast geval gelukt dat de curriculumherziening niet controversieel is verklaard.

De grote vraag is nu of de Tweede Kamer gaat kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij eerst vakken als Wiskunde en Nederlands worden herzien óf kiest voor een integrale herziening waarbij alle vakken worden meegenomen. Het mag duidelijk zijn dat de VLS voor de laatste optie is.

Om dit de Kamer duidelijk te maken heeft de VLS samen met VONKC (Beeldende Kunst, Dans, Theater en Film) en KVLO (Lichamelijke Opvoeding) een aantal vragen gestuurd aan de Vaste Kamercommissie OCW en VWS. Op die manier worden deze argumenten meegenomen in het debat wat daar over zal plaats vinden.

Voor het vak Muziek is een integrale herziening essentieel, anders blijft het de tweederangs status houden die het op het moment helaas op veel plekken nog heeft.