verkenningcie kunstvakkenDe laatste week van september stond wat de VLS betreft in het teken van het Preadvies van de Verkenningscommissie Kunstvakken. Het prachtige nazomerweer ten spijt ontmoette een groot aantal leden van de VLS met hun bestuur de verkenningscommissie op woensdagmiddag 28 september in het prachtige gebouw van het Vathorstcollege te Amersfoort.

Het bestuur van de VLS achtte het onderwerp van dermate groot belang dat een ledenraadpleging op zijn plek was. De opkomst gaf aan dat dit een terechte keus was. De Verkenningscommissie heeft een groot aantal antwoorden kunnen geven op informatieve vragen. Hierin schemerde al dikwijls iets door van vrees, verzet, hoop of vreugde.
In de tweede helft van de bijeenkomst hebben de aanwezige leden hun aanbevelingen en waarschuwingen ten aanzien van het preadvies te kennen gegeven. Positief was men onder andere over het behoud van het Centraal Examen, het aanmoedigen van de praktijkkant van muziek, het moderniseren van de kennisbasis, de mogelijkheden van verbindende thema’s, de samenwerking van de kunstvakken en het versterken van de waarde van CKV.
Vrees werd geuit over de teloorgang van de muziekhistorie, een te sterke stempel van de vakoverstijgende kennisbasis, kans dat het vak een pretvak wordt als de theorie wordt uitgehold, kans op reproducerend leren door toegezegde syllabi over de thema’s.*

Met de bagage van deze woensdag kon het VLS bestuur de zaterdag erna bij de expertmeeting goed namens de leden spreken. In een levendige ontmoeting met de vakcollega’s van de andere kunstvakken werd opnieuw kritisch gesproken over consequenties, wenselijkheden en onwenselijkheden. Soms klonk vanuit de betrokkenheid van de spreker bij de praktijk van het vak de emotie door. Het vak gaat veel docenten aan het hart, dat was wel duidelijk. Vandaar dat ook bij onenigheden de wens bruggen te slaan overheerste. Teneur was: we mogen de verworvenheden niet opgeven en willen het vak voor de toekomst veilig stellen. De verkenningscommissie werd veel wijsheid en succes gewenst bij het aanscherpen van het preadvies met de aanbevelingen van het werkveld.

namens het bestuur van de VLS,
Reyer Ploeg

* Leden kunnen via het e-mailadres bureau@vls-cmhf.nl een volledig verslag aanvragen van de ledenraadpleging.