Samen met andere Europese vakverenigingen van muziekdocenten heeft VLS meegeschreven aan een gezamenlijk publicatie over muziekonderwijs en COVID-19. Tijdens de pandemie is het muziekonderwijs flink veranderd. Hoe is en wordt hier in verschillenden landen mee omgegaan en wat kunnen we daarvan meenemen in ons onderwijs na corona?

Perspectives for Music Education in Schools after the Pandemic is een bundeling van vijf artikelen die bijna allemaal geschreven zijn door internationale teams van auteurs.

Muziekdocenten uit Duitsland, Griekenland en Turkije berichten in het eerste artikel over ‘good practices’ uit hun eigen landen en hoe muziekdocenten reageerden op de veranderingen in de verschillende fases van de lockdown. Het tweede artikel reflecteert op de uitdagingen van muziekdocenten in Slowakije die in hun muziekonderwijs beperkt waren door technische en sociale omstandigheden. Het derde artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar de aanpak en resultaten van online lespraktijken in Portugal en Duitsland. In het vierde artikel wordt op de potentie van digitale media gefocust. Het beschrijft de potentie van digitale media aan de hand van lesideeën, tools en andere media die verzameld zijn op de VLS-website. Vervolgens wordt in meer detail gekeken naar een online solfège platform uit Israël dat in Roemenië is gebruikt. Vervolgens worden beide geëvalueerd met betrekking tot het potentieel van digitale media na COVID-19. Het vijfde artikel is tenslotte gericht op hoe inclusiviteit in het muziekonderwijs kan worden bereikt en is beschreven vanuit een Grieks en Zwitsers perspectief.

De samenwerking komt voort uit het Europese netwerk van vakverenigingen voor muziekdocenten dat onder de paraplu van de EAS (European Association of Music in Schools) valt.