Op initiatief van stichting Meer Muziek in de Klas heeft de VLS meegeschreven aan een manifest waarin vakorganisaties beschrijven wat kwalitatief goed muziekonderwijs zou moeten inhouden. Samen met vertegenwoordigers van Gehrels muziekeducatie, het Netwerk Muziekdocenten Pabo’s (NMP) en het Overleg van Opleidingen Docent Muziek (O2DM) heeft de VLS kenmerken van kwalitatief muziekonderwijs beschreven. Bovendien is beschreven hoe we dat samen met het werkveld en betrokkenen voor elkaar krijgen. Op dit moment is het openbaar maken van het manifest in voorbereiding. Naar verwachting zal dat nog enkele maanden duren.