De VLS heeft, samen met de andere partners van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK), haar ongenoegen geuit over de oplossingen die minister Slob en de Onderwijsinspectie aandragen in de Handreiking lerarentekort primair onderwijs.

In de brief, die gestuurd is naar de vaste Kamercommissie van OCW, roepen we hen op Arie Slob ter verantwoording te roepen voor zijn wettelijk onjuiste en niets oplossende interventie om het lerarentekort in het primair onderwijs weg te nemen. Het SBK bestaat onder meer uit de kunstonderwijsvakverenigingen, de docentenopleidingen voor kunst en cultuur en het kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst (LKCA).

Ook hebben we samen met de andere vakverenigingen die verenigd zijn in de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) onze reactie kenbaar gemaakt.