Vanuit verschillende partijen die met muziekonderwijs bezig zijn, wordt professionalisering aangeboden. Op zich mooi, maar het betekent ook dat er soms overlap is in aanbod en dat je niet overal bij aanwezig kunt zijn. Voor de VLS een reden om bij het organiseren van studiedagen voortaan gezamenlijk met andere partijen op te trekken.

Het uitgangspunt is dat gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een deel van het programma, een invulling die voor beide partijen relevant is. Daaromheen zal de VLS een eigen programma aanbieden, zodat de studiedag voor alle leden van de VLS zoveel mogelijk relevant is.

Een eerste aanzet tot deze studiedag nieuwe stijl is de studiedag die de VLS samen met Gehrels Muziekeducatie op 11 maart organiseert en waarvoor de VLS een deel van het programma invult in de vorm van twee workshops voor groepsleerkrachten en vakleerkrachten: “Samen op weg naar beter Slag Werk Den Haag, die ons meenemen in hun project “City of Sounds”. Natuurlijk kunnen VLS-deelnemers ook meedoen in alle overige workshops.