Op dit moment worden in het kader van Curriculum.nu bouwstenen voor het leergebied kunst & cultuur ontwikkeld. Hierin worden de bovenbouwvakken nog niet meegenomen, dat gebeurt na de zomer. De VLS schrijft hieraan voorafgaand een bovenbouwnotitie waarin de rol van de bovenbouwvakken (muziek, kunst muziek en ckv) wordt beschreven en waarin inhoudelijke punten worden meegegeven die bij het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw VO gebruikt kunnen worden. Omdat we bovenbouwdocenten niet in de drukke examentijd willen belasten komen we hiervoor al eerder bij elkaar. Ben je muziekdocent en geef je les in de bovenbouw V.O.? Kom dan 6 februari naar Nieuwegein en praat mee. Via het formulier onderaan de pagina kun je je aanmelden.

Inhoudelijk voorwerk

Dit is niet de eerste keer dat bovenbouwdocenten van de VLS bij elkaar komen. Zo is de VLS enige jaren geleden betrokken geweest bij het advies dat de Verkenningscommissie kunstvakken heeft geschreven, is er een groep docenten verenigd in het expertteam bovenbouw havo/vwo en het expertteam bovenbouw vmbo op eigen initiatief meerdere keren bij elkaar geweest en hebben bovenbouwdocenten ook bij de VLS-visie op het vak en leergebied meegewerkt. We hoeven deze bijeenkomst dus niet helemaal op 0 te beginnen. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons een beknopte samenvatting van het voorwerk zodat we de tijd op deze bijeenkomst effectief kunnen gebruiken.

Programma 6 februari 2019

16.30 inloop
17.00 start (plenair)
17.30 deelsessies per cluster:

  • cluster vwo
  • cluster havo
  • cluster vmbo-tl/gl
  • cluster vmbo-kb/bb, praktijkonderwijs/vso (indien er voldoende animo is*)

19.15 terugkoppeling, resultaten, afsluiting (plenair)
20.15 einde bijeenkomst

Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd (soep / broodjes).

* Op dit moment bestaat muziek niet als bovenbouwvak in deze onderwijsclusters. De vraag is of dit een wenselijke situatie is en of we hier iets over zouden moeten adviseren. We roepen daarom muziekdocenten werkzaam in deze onderwijsclusters op van zich te laten horen.

Locatie

Cals College Nieuwegein
Brinkwal 11-15
3432 GA Nieuwegein
(Het gebouw waar deze bijeenkomst wordt gehouden is niet het hoofdgebouw, maar het gebouw ernaast)
routebeschrijving
Tot een bepaalde tijd is er rondom de school betaald parkeren.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. Een week voorafgaand ontvang je van ons een mail met praktische informatie en inhoudelijke informatie. Het is mogelijk om gemaakte reiskosten te declareren.

Heb je nog vragen over deze bijeenkomst, dan kun je deze per mail stellen aan Erik Bogers.

Notitiebijeenkomst bovenbouw VO
Adres thuis
Je ontvangt direct nadat je op 'verzenden' hebt gedrukt een bevestiging van je inschrijving. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een praktische en inhoudelijke informatie over de bijeenkomst.
Indien je aan geen van deze onderwijsclusters lesgeeft kun je deze vraag open laten.
We zijn gevraagd om per onderwijscluster advies te geven waarbij het zogenaamde 'theezakjesmodel' (bijv. vwo als een verzwaard havo, en vmbo als een havo-light) voorkomen moet worden. We willen je daarom vragen een voorkeur op te geven. Dat kan lastig zijn als je in meerdere clusters lesgeeft. Als je niet per sé een voorkeur hebt dan vragen we je om dat in te vullen, dan kunnen we zoveel mogelijk werkbare groepen maken.