Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden dus ook voor Kunst&Cultuur waar muziek onder valt. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

De VLS heeft samen met de kunstvakken een visie op het leergebied opgesteld en een visie op muziekonderwijs.

Lees hier de visie van de VLS op muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs