Het ministerie van OCW is de campagne ‘Nooit uitgeleerd’ gestart om de vijftien subsidies en beurzen die horen bij de Lerarenbeurs onder de aandacht te brengen bij leraren in het po, vo en mbo. De campagne leidt de leraren naar een tool om in maximaal vier vragen te ontdekken voor welke subsidies hij of zij in aanmerking komt. De tool staat op leraar.nl/nooituitgeleerd.

Het aanvragen van de Lerarenbeurs kan van 1 april tot en met 30 juni 2017. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kan ook als men al met de opleiding is begonnen.

Lees meer…