Op 31 oktober zijn vier onderwijsplannen voor het po&vo ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Ook het onderwijs levert daaraan een bijdrage. De ingediende vier plannen vertegenwoordigen een totale waarde van ongeveer 500 miljoen euro en een looptijd van gemiddeld 9 jaar.

De plannen die zijn ingediend:

  • Het plan Impuls Open Leermateriaal heeft als doel de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op talenten en behoeften van hun leerlingen.
  • Met het voorstel Digitaal Onderwijs – Goed Geregeld realiseren de publieke en private partijen een afsprakenstelsel en vernieuwde digitale (leermiddelen)infrastructuur.
  • Het plan Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen wil scholen verbinden, projecten ondersteunen en evalueren, en zo komen tot een krachtig en reflexief ecoysteem voor digitale innovatie in het onderwijs.
  • Het plan Ontwikkelkracht richt zich op de verbeter- en onderzoekscultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur.

Vanuit de FvOv is met name meegedacht over het plan Ontwikkelkracht dat uitgaat van een vraagarticulatie vanuit het veld (bottom-up zodat aangesloten wordt bij de behoefte van de teams in de scholen.

In het voorjaar 2022 wordt bekend welke plannen kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om incidentele investeringen met duurzaam effect op het Nederlands verdienvermogen, het fonds is niet bedoeld voor structurele investeringen en de financiering van (lopend) beleid.