Geacht VLS-lid,

Het afgelopen jaar is er veel in beweging geweest in onderwijsland: grote demonstraties en stakingen, adviezen over de examens in de kunstvakken en het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Wellicht heeft u vorig jaar, op de oproep uw gegevens door te geven en of te actualiseren, gereageerd en al verschillende nieuwsbrieven en andere berichten van de VLS per e-mail ontvangen. Voor zover van toepassing herhaal ik graag het verzoek.

Het bestuur van de VLS hoopt door op de hoogte te zijn van uw werkomgeving uw belangen beter te kunnen behartigen en u als lid beter te kunnen informeren. Vooral hoopt het bestuur door de regelmatige verzending rondom actuele onderwerpen u meer bij de vereniging te betrekken en in gesprek met de leden te komen over het vakgebied; hoe we dit als muziekdocenten kunnen ontwikkelen en de kaders kunnen bestendigen.
Daarom vragen wij u om onderstaande gevraagde informatie te verstrekken.

Formulier actualisering ledengegevens