De ANW-compensatie uit de ABP-regeling komt per 1 januari 2018 te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. ANW staat voor algemene nabestaandenwet. Wat het financiële effect kan zijn vind je op MijnABP vanaf 2 januari 2018.

Nu bestaat er bij zieke ABP-deelnemers grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Zij raken namelijk hun ANW-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP-bestuur.

ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een ANW-hiaatverzekering of een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij een verzekeraar, kunnen zich melden bij het ABP. Deze deelnemers kunnen zich melden tót 1 februari 2018. Zij blijven na tijdige aanmelding en na acceptatie van hun situatie door ABP, vallen onder de werking van de in 2017 bestaande ANW-compensatieregeling.

De CMHF is momenteel bezig in de sectoren een goede (semi)collectieve oplossing te vinden voor alle ABP-deelnemers, ziek of niet ziek. Het is echter de vraag of dat in alle gevallen gaat lukken. De werkgevers zullen ook achter deze oplossing moeten gaan staan. Omdat op dit moment niet duidelijk is of de werkgevers dat gaan doen en of er dus een goede collectieve ANW-hiaatoplossing wordt aangeboden, adviseert de CMHF de leden die in bovenbedoelde ziekte-omstandigheden verkeren, niet te wachten met aanmelding tot na de ABP-brief, maar dat reeds nu te doen.