Op een zeer warme donderdagmiddag, 25 juni jl., kwamen ondanks de grote hitte toch een groep muziekdocenten VO online bij elkaar voor de tweede online intervisiebijeenkomst. Veel bekende gezichten vanuit de eerste bijeenkomst, want die smaakte naar meer: er waren genoeg onderwerpen nog onbesproken.

Onderwerpen die nog onbesproken waren na de eerste online intervisiebijeenkomst waren onder andere: hoe zet je een examenconcert op en wat laat je leerlingen zelf doen? Doe je als docent de organisatie helemaal zelf of geef je je leerlingen daar ook een rol in? Laat je ze het misschien wel helemaal zelf organiseren? In hoeverre laat je leerlingen uit de voorexamenklassen alvast aansluiten om eraan te ruiken?

Daarna was het tijd voor, zoals een van de deelnemers het treffend zei: “waarschijnlijk één van de oudste discussies uit het muziekonderwijs”: in hoeverre speelt het proces een rol bij de beoordeling van zang- en musiceervaardigheden? Er werden volop ideeën uitgewisseld en ook werden er beoordelingsformulieren met elkaar gedeeld.

De bijeenkomst was heel fijn, vooral om naar de ervaren collega’s te luisteren. Dat geeft veel ideeën. Ook leuk om jullie te zien, super eigenlijk! Hopelijk kan dit vaker. Fijn om bevestiging te krijgen. Het is prettig. Goed om andere verhalen te horen. Mooie mix tussen ervaren en beginnend. In je eentje is het toch redelijk eenzaam, dan is zo’n bijeenkomst als dit fijn! Online is een hele fijne manier. De laagdrempeligheid is ideaal. We komen echt tot de kern. Wat fijn om te merken dat we allemaal met hetzelfde worstelen. Wat goed dat de VLS dit faciliteert.
— Reacties na afloop van de online intervisiebijeenkomst

Het laatste onderwerp dat besproken werd was het vergelijken van PTA’s: hoe heeft iedereen de verhouding tussen theorie en praktijk en hoe bouw je een PTA op? Wat doe je in het examenjaar en wat doe je al in het voorexamenjaar? Ook werden er PTA’s onderling uitgewisseld om eens een kijkje in de keuken van een andere school te krijgen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst terug.